BELGESEL GÖSTERİMİ: İSTANBUL’UN RUM MİMARLARI

rummimarlari_kotsıfır

Grigoris Oikonomidis’in belgeseli “İstanbul’un Rum Mimarları 18 Aralık 2015 Cuma günü saat 19.00’da, Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu Sismanoglio Megaro binasında gösterilecek.

“İstanbul’un Rum Mimarları” adlı belgeselin ana amacı 19. Yüzyıl boyunca ve 20. yüzyılın ortalarına kadar faaliyet gösteren Rum diplomalı mühendislerin ya da “kalfa” dediğimiz ustaların İstanbul’un kentsel gelişimindeki katkılarını vurgulamaktır. Faaliyetleri, bugünün Türkiye’sinde diğer cemaatlerin mimarî faaliyetlerini kadar tanınmasa da İstanbul’un çehresine imzalarını atmış, Avrupalılaşmasını sağlamıştır. Hâlâ ayakta kalmayı başaran binalarını ön cephelerinde isimlerine rastlamak mümkündür. Aralarında apartmanlar, malikâneler, dükkânlar, okullar, kiliseler, jimnastik kulüpleri, bankalar ve oteller olmak üzere değişik işlevlerdeki birçok bina sayabiliriz.
Belgeselde hangi Rum mimarın eseri olduğu tespit edilen 40’a yakın bina kaydedilmekte, kameranın yardımıyla her birinin içi ve dış cepheleri detaylı bir şekilde aktarılmaktadır. Yunanistan’dan ve İstanbul’dan seçkin tarihçiler, mimarlar, araştırmacılar ve akademisyenler İstanbul’da ve Prens Adaları’nda faaliyet gösteren onlarca Rum Mimarın hayatına ve eserlerine ışık tutmakta, ayrıca eski fotoğraflardan, portrelerden, mimar listelerinden, belgelerden ve çizim planlarından oluşan önemli bir tarihsel arşiv gözler önüne serilmektedir.

Etkinliğin facebook sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

twitterbanersonHenüz yorum yok

Yorum yap

Paylaşım