KUM SAATİ

Studio-Ayaskan_00_kotsifir-min

Zaman; evrenimizi dolduran anlamsızlıklar içerisinde herhalde en elle tutulamayan, uçucu olanlardan biri. Boyut olarak nereye koyacağımızı bilemediğimiz, mimarlık ve form ile oldukça sıkıntılı bağları olan bir birim. Saatler ise bu oldukça soyut kavramı bölünebilir, planlanabilir ve böylelikle kavranabilir yapan mucize araçlar.

Zaman kavramı soyut olduğundan tarih boyunca hep bir hareketin içerisinde temsil edildi. Bunun en tipik örneği ise kum saatleri tabii ki. Kum saatlerinin ölçme ve belirleme özellikleri, modernizmle birlikte yine hareketin içerisinde ve bir yer değiştirme ile temsil edildi. Zaman kendisini görünür kılabilmek için hep bir maddeye ve bu maddenin hareketine ihtiyaç duydu denebilir bir bakıma.

Studıo Ayaskan, artık nostaljik bir öğe olan kum saati tasarımı üzerine yeniden düşünerek, onu günümüze uyarladı.

kum saati studio ayaskan

Stüdyo, nostaljik olan kum saatini, günümüz saat teknolojisi ile birleştirerek oldukça teknolojik ve çağdaş bir kum saati tasarladı. Böylece ortaya ne kum saati kadar afaki ve eski, ne de günümüz saatleri kadar soyut ve mekandan kopuk bir tasarım çıkmış. Tasarladıkları saatler kumdan dalgalar oluşturarak hem hareketin biçimlendirme işlevini ön planda tutuyor hem de günümüz saatlerinin işlevselliğini koruyor. Tasarımın bence en zayıf noktasıysa yer çekiminden kurtulamaması olmuş. Kum saati dikey bir hareket yaratıyorken, stüdyo bu hareketi yatay olarak kurgulamış.

kum saati studio ayaskan kum saati studio ayaskan kum saati studio ayaskan kum saati studio ayaskan kum saati studio ayaskan kum saati studio ayaskanHenüz yorum yok

Yorum yap

Paylaşım