SALT ARAŞTIRMA FONLARI 2016 SONUÇLARI AÇIKLANDI

salt-00

SALT‘ın 2013 yılında oluşturduğu SALT Araştırma Fonları‘nın 2016 yılı kazananları belli oldu.

SALT Araştırma Fonları, mimarlık ve tasarım, sosyal ve ekonomik tarih ile güncel sanat alanlarında özgün belge edinimi ve araştırma hedefli projeleri destekliyor. Bu yıl 3 kategoride toplam 8 projeyi destekleyen SALT Araştırma‘nin kazanan projeleri açıkladı.

Sibel Bozdoğan, Merve Elveren (SALT), Lorans Tanatar Baruh (SALT), Meltem Toksöz ve Zeynep Yasa Yaman‘dan oluşan seçici kurulun, toplam 173 başvuru arasından seçtiği sekiz projenin bulguları, araştırmacıların Aralık 2016’da yapacağı sunumlarla tartışmaya açılacak.

Katılımcıların “Türkiye’de Mimarlık ve Tasarım Araştırmaları”, “Sosyal ve Ekonomik Tarih Araştırmaları” ve “Türkiye’de Sanat Araştırmaları” kategorileri altında çalışma yapmak için başvurdukları SALT Araştırma Fonları 2016‘nın hak kazananları aşağıdaki gibi.

SALT Araştırma Fonları 2016 Projeleri:

“Yerel ile Ulusal Arasında: Erken Cumhuriyet İstanbul’unda Modernlik, Kentsel Dönüşüm ve Tarihî Miras (1923-1950)”, Ümit Fırat Açıkgöz

Erken Cumhuriyet dönemi İstanbul’unda kentsel dönüşüm planını yapan (Prost), uygulayan (Belediye), sürece dâhil olan (Eski Eserleri Koruma Encümeni, Vakıflar vd.) ve finansman sağlayanlar (Ankara) ile mülk sahipleri, tarihî anıtların korunmasını isteyenler ve modern bir kent talep edenler arasındaki karmaşık ve çok boyutlu müzakere sürecinin analizi.

“Doğu’nun Elektriklenmesi”, Esra Bakkalbaşıoğlu

Türkiye’de ulus inşası ve modernleşme sürecinde kamu hizmetleri, özellikle de elektriklendirmenin, devletin Kürt vatandaşlarıyla ilişkisinden ne şekilde etkilendiği ve bunu nasıl dönüştürdüğüne dair bir analiz.

“Ermeni Altınları ve Definecilik”, Önder Çelik

Maddi çevrenin büyü, söylenti ve teknik bilgiyle nasıl bir etkileşime girdiğini; bir zamanlar Ermenilerin evleri, kiliseleri, mahalleleri olan yerlerdeki izler ve kalıntıların defineci dünyasında ne türlü bir tarihsel bilinç oluşturduğunu irdeleyen bir araştırma.

“Merlyn Solakhan’ın Filmlerinin Türkiye Sineması’ndaki Yeri”, Burak Çevik

Türkiye’deki sinema sanatı anlayışında kırılma yaratan Tekerleme (1985) filminin konumunu, yönetmeni Merlyn Solakhan’ın sinema pratiği üzerinden inceleyen bir araştırma.

“Menfaat, Rıza ve Mülkiyet: Türkiye’de Görsel Sanatlar ve Hukuk”, F. Ali Taptık ve H. Duygu Türemez

Görsel sanatlar ve hukuk arasındaki bağlantıyı, yasaların yorumu, mahkemelerin kanaati, sanatçı ve davacıların ilişkileri temelinde eleştirel bir şekilde ele alan bir araştırma.

“Kurgusal İstanbul”, Nil Tuzcu

20. yüzyıl boyunca İstanbul’da değişen gündelik hayat akışını farklı kimlikler üzerinden okuyan ve görselleştiren web tabanlı interaktif bir platform.

SALT Araştırma Dr. Mehmet Bozdoğan Fonu Projeleri

“Hermana’ 20. Yüzyıl Ankara Yahudileri Görsel Araştırma Projesi”, Enver Arcak

Ankara Musevi Cemaati’nin 20. yüzyıldaki sosyal, ekonomik ve kültürel gündelik yaşamına odaklanan tekli ve çoklu ekran sunumu.

“Birinci Boğaz Köprüsü’nün Ardından Gündelik Hayatta Değişimler: İstanbul Barosu Kayıtlarının İzinden 1970’lerde İşyeri-Konut İlişkisi”, Murat Tülek

Birinci Boğaz Köprüsü’nün kullanıma açılmasından önce ve sonra yayımlanmış olan iki baro levhası temelinde, işyerleri ve konutların ne şekilde etkilendiği ve bunun sonucunda bireylerin şehirdeki hareketleri, zaman kavramları ve gündelik hayat pratiklerinin nasıl değiştiği üzerine bir araştırma.

instagramBannerHenüz yorum yok

Yorum yap

Paylaşım