Tag Archives: TOTALİTER MİMARLIK

BİR MİMAR OLARAK DONALD TRUMP

BİR MİMAR OLARAK DONALD TRUMP

Mimarlık ve politik sapkınlığın ilişkisi Mussolini’den Hitler’e tarih boyunca çeşitli şekillerde kendini gösterdi. Totaliter liderler ürkütücü fikirlerini somutlaştıran araç olarak...