TATAVLA’NIN MİMARİ VE SOMUT OLMAYAN MİRASININ BELGELENMESİ PROJESİ BAŞLIYOR!

tatavla-2_kotsifir

Tatavla’nın Mimari ve Somut Olmayan Mirasının Belgelenmesi Projesi için gönüllü başvuruları başladı!

70TK Nedir?

70TK, Türkiye’den Kültürel Mirası Koruma Derneği (KMKD), Paros Dergisi ve Özyeğin Üniversitesi’nden temsilcilerin ortaklığında, Şişli Belediyesi’nin desteği ile Tatavla’nın mimari ve somut olmayan kültürel mirasının belgelenmesine yönelik gerçekleştirdikleri bir çalışma.

70TK projesi yeniden şekillenen, form değiştiren Tatavla’nın kültürel mirasını koruma altına almak, geçmişinden kalan izlerini aktarmak amacını taşıyor. Bunu da ilgilenen genç katılımcılar ile sözlü tarih çalışmaları ve mimari bellek haritalandırması aracılığıyla gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Proje adındaki 70, Kurtuluş’tan geçen otobüs hattının kodu. 70TK semtin Tatavla’dan Kurtuluş’a evrilişinin yolculuğunu temsil ediyor.

29-30 Haziran 2016 tarihlerinde gerçekleştirilecek atölyelerde, projenin iki ayağından birini oluşturan sözlü tarih çalışmaları için, uzman akademisyen ve kişilerden alınacak eğitimler ile bir sözlü tarih çalışmasının nasıl gerçekleştirilmesi gerektiği anlatılacak. Diğer ayağında ise mimari bellek haritalandırma, Tatavla’nın mimari geçmişi ve Tatavla/Kurtuluş’a yönelik nelerin yapılması gerektiği belirlenecek ve hem sözlü tarih çalışması ile ilgili genel bilgilendirme hem de projenin amaçları doğrultusunda nelerin yapılması gerektiği konuşulacak. Programın kontenjanı her bir grup için 12 kişi olmak üzere toplamda 24 katılımcı ile sınırlı.

Atölye eğitimlerinin ardından;

Sözlü tarih grubundaki 12 genç ile çalışmaya katılacak semt sakinleri arasında eşleştirme
yapılarak belirlenen süre içerisinde görüşmeler gerçekleştirilecek. Sözlü tarih çalışmaları sonucunda ortaya çıkarılan tüm içerik, bir araya getirilip düzenlenecek.

Mimari bellek haritalandırma grubundaki 12 kişi ise tarihi haritalar, fotoğraflar ve sözlü tarih çalışmasından çıkan mekânsal veriler ile günümüzdeki durum üzerinden okumalar yapacak, bu okumalar sonucu analizlerini haritalandırıp, grafik anlatılara dönüştürecektir.

Nasıl başvurulur?

Başvurunuzu gerçekleştirmek için, buradan indireceğiniz başvuru formunu eksiksiz doldurarak, özgeçmişiniz (CV) ile birlikte info@kmkd.org adresine  mail ekinde göndermeniz gerekmekte.

Başvurunuz değerlendirmeye alınarak sonucu başvuruyu gerçekleştirdiğiniz e-mail adresinize iletilecektir.

Kimler Başvurabilir?

– Sözlü Tarih Çalışması Grubu: Tarih, Edebiyat, Beşeri Bilimler, Kültür Yönetimi ve diğer ilgili dallarda 3. veya son sınıf lisans öğrencileri ile yüksek lisans/doktora yapmakta olan öğrenciler. Kent tarihi, demografik yapı ve kültür çalışmaları ile ilgilenen, bu konulara dair gönüllü/staj veya başka bir sebeple çalışmış kişiler öncelikli olacaklardır.

– Mimari Bellek Haritalandırma Çalışması Grubu: Mimarlık Tarihi, Mimari Koruma ve Restorasyon, Şehir ve Bölge planlama ve diğer ilgili dallarda 3. veya son sınıf lisans öğrencileri ile yüksek lisans/doktora yapmakta olan öğrenciler. Kent tarihi, kent mimarisi, planlaması, kentsel dönüşüm gibi konulara ilgili, gönüllü/staj veya çalışmış olan kişiler öncelikli olacaklardır.

tatavla-_kotsifirHenüz yorum yok

Yorum yap

Paylaşım