FARKLI KAYDET: DİJİTAL OLARAK ÜRETİLMİŞ MİMARİ İÇERİKLERİN ARŞİVLENMESİ

Comic Museum

Dijital içerikler, bildik arşivleme pratiklerinden öte süreçlerin yanı sıra, arşiv kavramına dair güncel tanım ve değerlendirmeleri gerektiriyor. SALT Araştırma Mimarlık ve Tasarım Arşivi’nin Kalebodur desteğiyle bu yıl gerçekleştireceği Farklı Kaydet: Dijital Olarak Üretilmiş Mimari İçeriklerin Arşivlenmesi başlığı altındaki bir dizi programda, bu dönüşüm temelinde, mimarlık alanındaki dijital içeriğin yönetimi, arşivlenmesi ve erişime sunularak korunması konuları incelemeye açılacak. SALT Galata’daki kamu programlarına, SALT Araştırma’dan arşiv uzmanlarının çeşitli uluslararası kurumlara profesyonel ziyaretlerini takiben, seçili mimarlık ofisleri ve üniversitelerdeki seminer ve atölye çalışmaları eşlik edecek.

24 Mayıs Çarşamba günü SALT Galata’da gerçekleşecek ilk programda; Rotterdam’da bulunan MVRDV mimarlık ofisinin dijital arşivinin mimarlık, tasarım ve dijital kültür müzesi Het Nieuwe Instituut’e aktarım çalışmalarına odaklanacak. Ofisin ortağı Jan Knikker ve müzenin küratörü Suzanne Mulder ile University of Amsterdam Medya Çalışmaları: Arşivcilik Bölümü Öğretim Üyesi Annet Dekker, dijital olarak üretilmiş mimari içeriğin işlenmesi ve korunmasında karşılaşılan sorunları irdeleyecek. Panelde, bu bağlamda küratör, mimar ve araştırmacı ilişkileri de değerlendirilecek.

Konuşma dili İngilizce; Türkçe’ye simultane çeviri yapılacak.

PROGRAM

19.00   Meriç Öner (SALT Araştırma ve Programlar Direktörü), açılış konuşması

19.10   Suzanne Mulder, “Seçim Yapmak: Bir İnceleme Olarak MVRDV Arşivi”

19.30   Annet Dekker, “Yeni Arşiv Yorumlamaları, Gelecek Dijital Arşivlere Dair Fikirler”

19.50   Jan Knikker, “Dijital Doğmak”

 

Farklı Kaydet: Dijital Olarak Üretilmiş Mimari İçeriklerin Arşivlenmesi
24 Mayıs Çarşamba, 19.00
SALT Galata, Oditoryum


Henüz yorum yok

Yorum yap

Paylaşım