Tag Archives: MÜLTECİ

İSPANYOL SOKAK SANATÇISI PEJAC FİLİSTİN DUVARLARINDA

İSPANYOL SOKAK SANATÇISI PEJAC FİLİSTİN DUVARLARINDA

Arap-İsrail savaşının sonucunda 1948’de, Amman,Ürdün’de Al-Hussein Filistinli mülteci kampı kurulmuştu. İspanyol sokak sanatçısı Pejac Peels, evlerini ve geçim kaynaklarını kaybeden Filistinliler açısından kampın temsil...
MÜLTECİLER İÇİN AKILLI ÇADIRLAR

MÜLTECİLER İÇİN AKILLI ÇADIRLAR

Suriye’de devam eden savaş nedeniyle yerinden yurdundan olan milyonlarca mülteci, beraberinde barınma koşullarının yeniden düşünülmesini zorunlu hale getirdi. The United Nations...
SINIRLARLA ÇEVRİLİ DÜNYANIN GÖÇ YOLLARI

SINIRLARLA ÇEVRİLİ DÜNYANIN GÖÇ YOLLARI

1week1project mülteciler için uygulanan sınır politikalarını eleştiren ve sınırların korunmasına değil, insan haklarını gözeten etkili stratejilere ihtiyacımız olduğunu vurgulayan bir dizi...